Pembayaran Yuran Ujian Cambridge Checkpoint 


Maklumat tentang pembayaran adalah seperti berikut:

Kadar yuran kutipan Checkpoint: RM375

Bayaran boleh dibuat melalui:

1. Kaunter pejabat pentadbiran MRSM Kuala Kubu Bharu

2. Kiriman Wang (atas nama Pengetua MRSM Kuala Kubu Bharu )